Sepehri-Az sabz beh sabz

 

Man dar in Taariki
Fekr-e yek bareh-ye roshan hastam
Keh bi'aayad alaf-e khastehgiam raa becharad!

Man dar in Taariki
Emtedaad-e tar-e baazoohaayam raa
Zir-e baaraani mibinam
Keh do'aa-haaye nokhostin bashar raa tar kard!

Man dar in Taariki
Dar goshoodam beh chamanhaaye ghadim
Beh talaai'haai, keh be divaar-e asaatir tamaashaa kardim

Man dar in Taariki
Risheh'haa raa didam
Va baraaye botehye noras-e Marg, aab raa mani kardim!

Sohrab Sepehri